Email

info@ckjvn.vn

Điện thoại

(+84) 24 3762 4555

Địa chỉ

Tầng 6 tòa nhà TID - số 4 Liễu Giai Ba Đình - Hà Nội

PHỎNG VẤN GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN IBIM MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP

Tháng 01/2022, công ty thành lập bộ phậm mới có tên là "iBIM". Bộ phận mới thành lập do anh "NGUYỄN HUY BÌNH" làm trưởng phòng. Các thành viên khác thuộc phòng  iBIM gồm có  "ĐẶNG MINH HƯNG, ĐOÀN BẢO QUỐC, ĐINH HỮU HIỂU".
hieu-dh05
16 Tháng Một, 2022

Tháng 01/2022, công ty thành lập bộ phậm mới có tên là “iBIM“.

Bộ phận mới thành lập do anh “NGUYỄN HUY BÌNH” làm trưởng phòng.

Các thành viên khác thuộc phòng  iBIM gồm có  “ĐẶNG MINH HƯNG, ĐOÀN BẢO QUỐC, ĐINH HỮU HIỂU“.

Xin mời bạn đọc cùng xem video bên dưới để hiểu thêm về bộ phận mới.