Email

info@ckjvn.vn

Điện thoại

(+84) 24 3762 4555

Địa chỉ

Tầng 6 tòa nhà TID - số 4 Liễu Giai Ba Đình - Hà Nội

Lĩnh vực

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

  • Cầu
  • Đường

HẠ TẦNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

  • Hạ tầng khu công nghiệp
  • Hạ tầng khu đô thị

NGHIÊN CỨU SÁNG TẠO

  • NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN & ỨNG DỤNG BIM
  • KIẾN TRÚC KHỐI LỚN

MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI