Email

info@ckjvn.vn

Điện thoại

(+84) 24 3762 4555

Địa chỉ

Tầng 6 tòa nhà TID - số 4 Liễu Giai Ba Đình - Hà Nội

MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI

MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI

CKJVN với nền tảng là một công ty Tư vấn-Thiết kế hạ tầng xây dựng, giàu kinh nghiệm chuyên môn và hợp tác quốc tế cộng thêm sự am hiểu môi trường, chính sách, pháp luật Việt Nam. CKJVN có đầy đủ kinh nghiệm trong việc triển khai đầu tư và xúc tiến các dự án PPP,PFI….

Ngoài ra CKJVN còn hoạt động trong một số lĩnh vực như môi trường và công nghệ mới nhằm không ngừng đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại mới.

Dự án MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI