TRIẾT LÝ KINH DOANH

UntitledÝ nghĩa của chữ biểu tượng kỳ 48

Tiếng Nhật: Shin (Tín)

Ý nghĩa:

Tập đoàn Chodai hướng tới cải thiện không ngừng về công nghệ,  cạnh tranh lành mạnh, và sáng tạo bản sắc riêng phù hợp với thời đại thông qua việc bảo đảm “Hòa hợp” giữa các công ty thành viên, phân chia “Trách nhiệm” cho từng thành viên, và “Mở ra” lối đi mới. Tại kỳ thứ 48, tập đoàn tiếp tục thành lập các công ty con ở nước ngoài với mục tiêu phát triển bền vững. Trong giai đoạn phát triển này, điều quan trọng là các công ty thuộc Tập đoàn Chodai cùng hiệp lực với nhau, trong đó mỗi công ty đảm nhiệm tốt vai trò của mình và phát huy những lợi thế vốn có. Để mối quan hệ tương hỗ giữa các thành viên ngày càng phát triển, “Tin tưởng” lẫn nhau là vô cùng thiết yếu. Hơn nữa, là đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng, Tập đoàn Chodai hết  mình vì sự “Tín nhiệm” của xã hội thông qua những nỗ lực không ngừng để mang lại kết quả  “Tin cậy” trong công việc. Chúng ta phải luôn luôn có tư tưởng cải tiến – từng chút một – “Tin tưởng” điều đó không vượt quá sức lực của bản thân, “Tin tưởng” vào năng lực của công ty, “Tin tưởng” vào năng lực của tập đoàn, và cùng nhau hướng đến sự phát triển bền vững.