Cơ Hội Nghề Nghiệp

Các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản

Các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của CKJVN. Chúng tôi coi sự phát triển của mỗi cá nhân là điều kiện tiên quyết cho sự lớn mạnh của công ty
Tại CKJVN,bạn làm việc cùng các chuyên gia kỳ cựu người Việt Nam và người Nhật Bản. Bạn tham gia vào các dự án của cả CKJVN và của công ty mẹ CHODAI, bao gồm các dự án vốn nhà nước, vốn tư nhân, vốn quốc tế (JICA/ADB/WB); dự án ở cả trong nước và nước ngoài.

Thư viện sách

Thư viện sách

Tại CKJVN, bạn được đào tạo kiến thức, kỹ năng và phong cách làm việc theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Lớp học tiếng Nhật

Lớp học tiếng Nhật

Tại CKJVN, bạn được tạo điều kiện để phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp lâu dài. Công ty có các chính sách hỗ trợ nhân viên tham gia các khóa học chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật. Nhân viên của công ty cũng có cơ hội được cử đi đào tạo tại các chi nhánh của tập đoàn ở nước ngoài.

Liên hệ nghề nghiệp: info@ckjvn.vn

adm@ckjvn.vn